SOSU Frederikshavn 4

Hvis du er over 25 år

I Frederikshavn kommune har vi valgt, at gøre brug af voksenlærlingeordningen. Det betyder, at vi i nogle tilfælde kan få tilskud til at ansætte dig som voksenlærling. For at blive ansat som voksenlærling skal du være fyldt 25 år, når aftalen indgås. For at vi som virksomhed kan søge tilskud, hvis:

- Du er ufaglært og ledig
- Du er faglært, ledig og har en forældet uddannelse

Det tilskud, vi som arbejdsgiver kan få, afhænger af din situation. Opfylder du betingelserne for at blive ansat som voksenlærling med tilskud, søger vi jobcenteret om tilskud til din løn. Forhør dig om reglerne hos jobcenteret i Frederikshavn.

Lønsats 21.098 kr./ måned

Text Graphic Dark Green

Adgangskrav

Du kan søge ind hvis du:

For at komme i betragtning til voksenelevløn skal du have en uddannelsesaftale med Frederikshavn Kommune, hvilket kræver følgende:

-  Du skal være fyldt 25 år
-  Du skal kunne dokumentere relevant erhvervserfaring inden for SOSU-overenskomstens voksenområde, hvilket omfatter personlig pleje og praktisk hjælp - min. 24 timer pr. uge i et år inden for de sidste fire år.
- Du skal, i din ansøgning, kunne vedlægge dokumentation for at ovenstående kriterier er opfyldt.

Løn

Hvis du er over 25 år og er interesseret i at kickstarte en spændende karriere inden for social- og sundhedsområdet, har du mulighed for at få voksenelevløn, hvilket svarer til fagets mindsteløn for ufaglærte.