Oplæring

Når du skal i oplæring i Frederikshavn Kommune, bliver du fra dag 1. en del af det kollegiale fællesskab på lærestedet og får tildelt ansvar - ligesom hvis du var fastansat der. I Frederikshavn Kommune har vi over 25 forskellige læresteder. Du kan komme i oplæring i de kommunale ældrecentre, i hjemme-og sygeplejen, på socialpsykiatriske botilbud, demensafsnit og psykiatriske støttecentre. Desuden samarbejder vi også med Region Nordjylland omkring lærepladser på Regionens somatiske- og psykiatriske sygehusafdelinger. 

SOSU Frederikshavn 10

Oplæring som SOSU-assistenelev

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent varer 2 år, 9 måneder og 3 uger og heraf er du i oplæring i 22 måneder. Resten af tiden består af skoleforløb på SOSU Nord i Hjørring. I løbet af de 22 måneder kommer du igennem forskellige oplæringsforløb i Frederikshavn Kommune og rækkefølgen og fordeling kan du blive klogere på her:

Oplæring 1- Sygepleje, sundhedsfremme og forebyggelse. Din første oplæring varer 40 uger og opdeles i to dele, som begge foregår i det primærkommunale område i Frederikshavn kommune. Det betyder, at din første oplæring tilrettelægges på kommunens ældrecentre og/eller i hjemme-og sygeplejen.

Oplæring 2 - Psykiatrisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen. Dit andet oplæringsforløb varer 18 uger og foregår på en psykiatrisk afdeling, et regionalt tilbud eller i kommunens socialpsykiatrisk tilbud. Det kan være demensafsnit, socialpsykiatrisk boform, psykiatrisk støttecenter eller en kombination af disse.

Oplæring 3 - Somatisk sygepleje og rehabilitering i det sammenhængende sundhedsvæsen. Dit tredje og sidste oplæringsforløb varer 40 uger fordelt med 12 uger på somatisk sygehus (regionens sygehus) og 28 uger i Frederikshavn kommune på ældrecenter og/ eller i hjemmepleje- og sygeplejen.

Som SOSU-assistentelev har du et særligt ansvar som fag-og myndighedsperson. Du skal udføre opgaver inden for omsorg og sygepleje og disse opgaver skal udføres ud fra de etiske og lovmæssige regler, der er på området.

Oplæring som SOSU-hjælperelev

Uddannelsen til social- og sundhedshjælper varer 14 måneder og heraf foregår 17 uger på skoleforløb på SOSU Nord i Hjørring og resten af tiden byder på praktisk erfaring, når du er i oplæring. I Frederikshavn Kommune har vi oplæringsaftaler med kommunens hjemmepleje og plejecentre. Det betyder, at du som SOSU-hjælperelev kan forvente at komme i oplæring i enten hjemmeplejen eller på plejecentre. Som SOSU-hjælperelev har du et særligt ansvar, fordi du både er fag-og myndighedsperson. Du skal udføre opgaver inden for omsorg, pleje og praktisk hjælp, og de opgaver skal naturligvis udføres ud fra de etiske og lovmæssige regler, der er på området.

En af fordelene ved at komme i oplæring er, at du får en smagsprøve på dit kommende arbejdsliv, da det typisk er i hjemmeplejen og plejecentre, at du kan finde arbejde med uddannelsen som SOSU-hjælper. 

Oplæringssteder

De kommunale lærepladser, fordeler sig i hele kommunen og det er derfor vigtigt, at du er fleksibel og mobil i forhold til at kunne møde op på dit lærested. 

Med over 25 forskellige læresteder fordelt i hele kommunen, får du derfor en bred vifte af spændende oplæringsmuligheder som SOSU-elev i Frederikshavn Kommune. Du får naturligvis mulighed for at komme med ønsker til dit foretrukne lærested, men da vi har mere end 250 SOSU-elever, kan vi ikke love, at alle ønsker bliver opfyldt - men uanset hvor du kommer i oplæring, er du sikret en høj læringskurve, et stærkt kollegialt sammenhold, god oplæring og tid til dine skriftlige opgaver. 

SOSU Frederikshavn 12

Læresteder i Frederikshavn Kommune

Her kan du få et overblik over de læresteder, vi samarbejder med - og blive klogere på, hvor du kan komme i oplæring henne som SOSU-elev i Frederikshavn Kommune. 

Skagen
Drachmanns vænget Leve Bo, Drachmanns vænget
Plejecenter Lindevej, Lindevej
Skagen Hjemmepleje, C.S. Møllersvej,
Ankermedet Plejeboliger, Skagavej 134S

Frederikshavn
Frederikshavn Vest Hjemme-og sygepleje, Ingeborgvej
Frederikshavn Øst Hjemme-og sygepleje, Ingeborgvej
Kastaniegården plejeboliger/aflastning, Arenfeldtsgade 20
Bangsbo hjemmepleje, Frederikshavn Syd Hjemme-og sygepleje, L.P. Houmøllersvej
Bangsbo - Leve Bo, Bangsbovej 25
Søparken - Leve Bo, Søparken 1-7
Abildparken - Leve Bo, Søndergade 35
Caspershus - Caspersvej 7

Sæby
Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24
Plejecenter Rosengården, Søndergade 35
Sæby Hjemme- og sygepleje, Rådhusvej 1

Strandby
Strandby hjemme- og sygepleje, Strandvej 65
Strandgården Plejecenter, Nørgårdsvej 20-26

Ålbæk
Ålbæk Plejecenter/ hjemmepleje, Stationsvej 9

Ravnshøj
Ravnshøj Hjemmepleje, Mejerivej 4,

Østervrå
Østervrå ældrecenter, Vrængmosevej 2A
Østervrå hjemmepleje, Vrængmosevej 2A

Dybvad
Dybvad Ældrecenter, Ålborgvej 430A
Dybvad Hjemmepleje, Ålborgvej 430A

Oplæringsmål

Når du er i oplæring i forbindelse med din SOSU-uddannelse, er der naturligvis nogle læringsmål, du skal opfylde. Disse læringsmål kaldes oplæringsmål og er med til at sikre, at du tilegner dig de rette kompetencer under din oplæring. Se oplæringsmålene herunder. 

 

Oplæringsmål for SOSU-Assistentelever
Klik her for at se de 20 oplæringsmål for SOSU-assistentuddannelsen.

Oplæringsmål for SOSU-Hjælperelever
Klik her for at se de 16 oplæringsmål for SOSU-hjælperuddannelsen.

Den dygtige oplæringsvejleder

I forbindelse med dine oplæringsforløb vil du altid være tilknyttet en oplæringsvejleder, som du samarbejder med i forhold til dine oplæringsmål og din læring generelt. Vores oplæringsvejledere består primært af SOSU-assistenter med flere års erfaring, som brænder for deres fag og er topmotiveret. Oplæringsvejlederne er bl.a. ansvarlige for læringsforløbet i oplæringen, og de tilrettelægger derfor rammerne for den enkelte elevs læringsforløb. Vores oplæringsvejledere gennemfører ugentligt vejledning i forhold til udviklingen af dine kompetencer i oplæringen for at sikre, at du har de bedste forudsætninger for at blive en af de bedste sundhedsmedarbejdere i Frederikshavn kommune.

SOSU Frederikshavn 25

Økonomi

Som SOSU-elev i Frederikshavn Kommune er du ansat gennem hele din uddannelse. Dette betyder, at du får udbetalt løn, uanset om du er i skole eller i oplæring. Når du er i oplæring, får du ikke tillæg, da tillæg for skæve arbejdstider er indregnet i elevlønnen.
Som elev i Frederikshavn Kommune er du omfattet af FOAs overenskomst, som er en aftale mellem FOA og din arbejdsgiver. Det betyder, at det er FOA, der forhandler din elevløn og dine rettigheder. På FOA’s hjemmeside kan du finde detaljerede informationer, der er målrettet dig som elev.

Se FOAs hjemmeside

SOSU Frederikshavn 24

Rettigheder og pligter

Med uddannelsesaftale og ansættelsesforhold med Frederikshavn Kommune følger også rettigheder og pligter og dem kan du danne dig et overblik over herunder.

Rettigheder

- Du får fast løn i elevtiden

- Du arbejder 37 timer pr. uge

- Du er underlagt arbejdsmiljøloven på arbejdspladsen

- Du har ret til vejledning og tid til fordybelse i oplæringen. Lærestederne tilrettelægger med 2 timers studietid/ uge

- Der er faste regler for arbejde på helligdage og i weekender (dette uddybes yderligere nedenfor) 

Arbejde på helligdage og i weekender for SOSU-hjælperelev

Er du SOSU-hjælperelev, må du i de første syv måneder arbejde:

- Hver 4. weekend

-  ¼ af din arbejdstid i aften- og natperioder.

 

Herefter:

- Hver 3. weekend

- ⅓ af din arbejdstid i aften- og natperioder.

Du må gerne arbejde på helligdage og såfremt du skal det, skal du både arbejde færre timer og have fri en anden dag.

SOSU-assistentelev arbejde på helligdage og i weekender

Er du SOSU-assistentelev, må du de første seks måneder arbejde:

- Hver 3. weekend

- ⅓ af din arbejdstid i aften- og natperioder.

 

Herefter:

- Hver 2. weekend

- ⅓ af din arbejdstid i aften- og natperioder.

Du må gerne arbejde på helligdage og såfremt du skal det, skal du både arbejde færre timer og have fri en anden dag

Pligter som SOSU-elev

Desuden er der også nogle pligter forbundet med dét at være SOSU-elev, om dem kan du læse mere om herunder:

- Du har mødepligt hver dag og manglende mødestabilitet kan få ansættelsesmæssige konsekvenser.

- Det forventes, at du opfører dig professionelt både med hensyn til din fremtoning og kommunikation. 

- Det er vigtigt, at du ved en enhver oplæring får afklaret, hvilke regler og forventninger lærestedet har til for eksempel påklædning og private samtaler mm. i arbejdstiden.

- God hygiejne. Du skal møde ind velsoigneret med nyvasket hår og rent tøj. Du må ikke have smykker, kunstige negle eller neglelak på i arbejdstiden. Håret skal være opsat, og så skal du medbringe fornuftigt fodtøj.

- Du skal sygemelde dig efter gældende retningslinjer på lærestedet.

- Du skal sygemelde dig på skolen og til arbejdsgiver på lærestedet.

- Du skal møde omklædt og til tiden.

- Du skal være motiveret for uddannelse og opsøge viden og faglig dialog.

- Du har tavshedspligt, hvilket betyder, at du ikke må dele oplysninger om borgere med andre. 

Bøger på uddannelsen

I Frederikshavn Kommune opfordres alle elever til at købe “Oplæringsbogen”. Oplæringsbogen er et stærkt redskab til at forstå og til at arbejde med oplæringsmålene. I bogen er alle oplæringsmål grundigt beskrevet, og der er en lang række forslag til, hvordan du kan arbejde med målene. Bogen hjælper desuden med at skabe sammenhæng mellem skole og oplæring (teori og praksis). Du finder Oplæringsbogen herunder. 

- Oplæringsbogen SSH Munksgaard SOSU-serien
- Oplæringsbogen SSA Munksgaard SOSU-serien

SOSU Frederikshavn 8

Bøger på skolen

Alle SOSU-elever er en del af den nationale digitale strategi og derfor skal alle, gennem hele uddannelsen, have adgang til en iPad.  Du kan vælge at medbringe din egen iPad eller låne en på SOSU Nord mod et depositum på 2000 kr. Der udleveres gratis e-nøgler til de bøger, der anvendes i undervisningen (efterhånden som de skal bruges). Hvis du foretrækker fysiske bøger og gerne vil understrege og notere undervejs, anbefaler vi, at du køber bøgerne i en boghandel eller hos FOA. Du kan finde bøgerne på linket herunder:

FOA elev materialer

1J7A6369

Støtte i oplæringen

Hvis du får brug for støtte under din oplæring, kan du undersøge muligheden for støtte ved at henvende dig til læsevejlederen på SOSU Nord. SOSU Nord har flere læsevejledere, som kan hjælpe dig med at søge om SPS-timer, hvilket er Special-Pædagogisk-Støtte for dig, der har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Men de kan også hjælpe dig med følgende: 

- IT-rygsæk
- Test for ordblindhed
- Studiestøttetimer både på skolen og i oplæringen

Du kan læse mere om dine muligheder her